Zmiany wprowadzi nowelizacja ustawy o licencji doradcy restrukturyzacyjnego oraz niektórych innych ustaw. Listę przedsiębiorców określą resorty sprawiedliwości i rozwoju - chodzi o przedsiębiorstwa mające szczególne znaczenie dla bezpieczeństwa państwa, obywateli i rynku pracy. Minister wybierze dwóch kandydatów na doradcę, a sąd wyznaczy jednego z nich, chyba że zachodziłyby okoliczności wyłączające z mocy prawa możliwość powołania danej osoby do pełnienia tej funkcji. Decyzja odmowna będzie podlegać zaskarżeniu. Według resortu sprawiedliwości ograniczenie wpływu sądu na wybór doradcy jest uzasadnione szczególnym znaczeniem firm dla gospodarki.

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
LEX Student
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów