Tak zwana pierwsza transza ustawy deregulacyjnej największe zmiany wprowadziła do prawa o notariacie. Między innymi doprowadziła do likwidacji asesury. W związku z tym od sierpnia ubiegłego roku młodzi ludzie mogą być powołani na notariusza już po odbyciu aplikacji i zdaniu egzaminu zawodowego, bez konieczności odbywania asesury. Władze samorządu notarialnego od początku protestowały przeciw tym zmianom.

Notariusze wytykają  ustawodawcy nieprzestrzeganie zasad konsultowania projektu. Kwestionują również zerwanie z zasadą powoływania na notariusza wyłącznie obywateli polskich. Przekonują m.in., że ta zmiana nie ma wyraźnej podstawy w prawie Unii Europejskiej, za to narusza zasadę pewności obrotu prawnego – między innymi dlatego, że nie został wprowadzony obowiązek znajomości języka polskiego.
Przepisy dotyczące zastępcy notarialnego (może nim zostać osoba po zdanym egzaminie zawodowym, która nie chce podejmować samodzielnej działalności jako notariusz) naruszają, zdaniem Krajowej Rady Notarialnej, zasadę dostatecznej określoności prawa. Uwagi samorządu dotyczą również rozporządzenia określającego zasady aplikacji notarialnej.
Źródło: Rzeczpospolita