Od 1 października, studenci, którzy chcą kształcić się na dwóch kierunkach, za jeden będą musieli zapłacić - to tylko jedna ze zmian, które wprowadza nowa ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym. Zgodnie z obietnicą Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, niektóre kierunki, nawet będące studiami drugiego wyboru, nie będą odpłatne.

Bezpłatnie będzie można studiować dyrygenturę, kompozycję i teorię muzyki, reżyserię, scenografię oraz konserwację i restaurację dzieł sztuki - tak wynika z rozporządzenia, które w ubiegłym tygodniu podpisał Minister Kultury, Bogdan Zdrojewski. Obowiązek sporządzenia aktualnego wykazu bezpłatnych kierunków nałożyła na Ministra nowelizacja ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym.

Jak tłumaczy Maciej Babczyński, rzecznik Ministra Kultury, do rozpoczęcia studiów na kierunkach wymienionych w rozporządzeniu, potrzebna jest wiedza humanistyczna, którą student powinien już posiadać.

Jak dodał, "dyrygentura oraz kompozycja i teoria muzyki potrzebują przygotowania uzyskiwanego na innych kierunkach studiów muzycznych i często są dopełnieniem edukacji w tej dziedzinie; studenci reżyserii i scenografii powinni wykazać się zdobytą wcześniej wiedzą z zakresu historii i teorii teatru i dramatu, literaturoznawstwa, filmoznawstwa, historii sztuki i kultury; natomiast konserwację i restaurację dzieł sztuki studiują przeważnie absolwenci rzeźby lub malarstwa".

Obecnie, wszystkie studia stacjonarne na uczelniach publicznych są bezpłatne. Od 1 października, student będzie mógł studiować bezpłatnie tylko jeden kierunek. Z opłaty za drugie studia będzie zwolnione 10 procent najlepszych studentów.

Marta Osowska
PAP ]]>