W związku z wejściem w życie nowego rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie odbywania aplikacji ogólnej, sędziowskiej i prokuratorskiej, Dyrektor Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w swoim komunikacie ogłosił zasady określania kolejności miejsca na liście kwalifikacyjnej aplikantów. Wpis na listę jest obowiązkowy dla tych, którzy chcą kontynuować naukę na aplikacji sędziowskiej lub prokuratorskiej.

Zgodnie z literą rozporządzenia, w kolejności będzie decydować suma punktów uzyskanych przez aplikanta, stanowiąca sumę ocen uzyskanych z zaliczonych sprawdzianów oraz łącznej oceny z przebiegu praktyk.

W przypadku równej liczny punktów uzyskanych przez aplikantów, o kolejności będzie decydować suma punktów stanowiąca sumę ocen uzyskanych jedynie ze sprawdzianów. Na dodatkowe punkty mogą liczyć ci, którym udało się zaliczyć obowiązkowe sprawdziany w pierwszych terminach. W przypadku powtarzających egzaminy, pod uwagę przy obliczaniu miejsca na liście kwalifikacyjnej będzie brana pod uwagę średnia arytmetyczna z obu prób. Wymienione zasady dotyczą absolwentów wszystkich roczników aplikacji ogólnej. Lokata na liście kwalifikacyjnej może zadecydować o tym, czy absolwent będzie mógł kontynuować szkolenie sędziowskie lub prokuratorskie, na których liczba miejsc jest mniejsza.
Z 300 absolwentów jedynie 150 będzie uczyć się dalej. Aż 105 miejsc przewidziano na tegorocznej aplikacji sędziowskiej, a pozostałe 45 na prokuratorskiej. Proporcja została zmieniona w porównaniu do zeszłego roku, kiedy 150 miejsc rozdzielono na połowę pomiędzy obie aplikacje. O zmienionym podziale zadecydowały większe potrzeby wymiaru sprawiedliwości oraz rosnąca ilość spraw napływających do sądów.

Termin składania wniosków o wpis na listę kwalifikacyjną mija w 29 listopada.

Marta Osowska]]>