Ponad połowa aplikantów na pierwszym roku aplikacji ogólnej ukończyła studia w ubiegłym roku. Prawie 90 procent to absolwenci uczelni publicznych. Uniwersytety: Jagielloński, Warszawski i Śląski najlepiej przygotowały swoich studentów do egzaminu wstępnego.

W lutym aplikację ogólną w Krakowskiej Szkole Sądownictwa i Prokuratury rozpoczęli aplikanci trzeciego już rocznika. Ponad 25 procent pierwszorocznych aplikantów, 52 osoby, to osoby posiadające dyplom Uniwersytetu Jagiellońskiego. Z najlepszego w Polsce Wydziału Prawa na Uniwersytecie Warszawskim do KSSiP zostało przyjętych 24 magistrów prawa.

Z roku na rok liczba chętnych do odbycia szkolenia rośnie, w 2011 roku osiągnęła liczbę 2170. W roku 2010 do egzaminu podeszło 1391 osób, dwa lata wcześniej nieco ponad 1,5 tysiąca.

Prawie 35 procent młodych prawników, którzy zgłosili chęć kandydowania na aplikację ogólną miało na dyplomie studiów wyższych ocenę bardzo dobrą. Dobre wyniki na studiach miało 28,5 procent, nieco mniej skończyło studia z oceną dobry plus.

Najwięcej, bo prawie 20 procent absolwentów, napisało prace magisterskie z prawa cywilnego. W dalszej kolejności najwięcej obecnych aplikantów obroniło prace z prawa karnego i procedury karnej.

Aby rozpocząć szkolenie na przyszłych sędziów i prokuratorów wszyscy chętni musieli przejść dwuetapowy konkurs. W pierwszym etapie zmierzyli się z testem sprawdzającym wiedzę z poszczególnych dziedzin prawa. Najlepsi zostali dopuszczeni do drugiego etapu egzaminu, polegającego na rozwiązywaniu kazusów. Najwięcej punktów z testu zdobyła absolwentka Uniwersytetu im. Marii Skłodowskiej-Curie w Lublinie. Uzyskała wynik 98,6 procent. Podobnie jak pozostałym kandydatom absolwentce z Lublina kazusy poszły słabiej. W drugiej części konkursu, sprawdzającego umiejętność argumentacji prawniczej, najlepiej wypadł absolwent Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Po ukończeniu aplikacji ogólnej najlepsi jej absolwenci dopuszczeni są do naboru na aplikacje specjalistyczne - sędziowską i prokuratorską. Po odbyciu jedynie rocznego szkolenia na aplikacji ogólnej można ubiegać się o stanowisko asystenta sędziego lub referendarza sądowego.

Marta Osowska

Źródło: www.rp.pl

]]>