Celem konkursu jest zwiększenie zainteresowania środowisk akademickich ekonomicznymi i socjologicznymi problemami związanymi z funkcjonowaniem podmiotów przestrzeni sprawiedliwości, sposobem zarządzania nimi, oraz ich relacjami z otoczeniem społecznym, szczególnie w kontekście celów i kierunków strategicznych zawartych w Strategii Modernizacji Przestrzeni Sprawiedliwości w Polsce na lata 2014 – 2020.

Praca magisterska zgłaszana do Konkursu powinna dotyczyć problematyki:

  • zarządzania instytucjami publicznymi w przestrzeni sprawiedliwości;
  • efektywności działania instytucji publicznych w przestrzeni sprawiedliwości;
  • działalności instytucji publicznych w przestrzeni sprawiedliwości a rozwiązywanie problemów społecznych;
  • społecznego wizerunku instytucji publicznych w przestrzeni sprawiedliwości;
  • ekonomicznej analizy prawa.

Przeczytaj także: Konkurs KIRP: praca magisterska warta osiem tysięcy złotych 

Do konkursu zgłaszane mogą być prace obronione w okresie od 1 stycznia 2013 do 31 grudnia 2014 roku.

Nagrodami w konkursie są:

  • nagroda I stopnia – nagroda pieniężna w wysokości 5 000 złotych;
  • nagroda II stopnia – nagroda pieniężna w wysokości 3 000 złotych;
  • nagroda III stopnia – nagroda pieniężna w wysokości 2 000 złotych.

Nagrodą dodatkową w konkursie może być też dwumiesięczny bezpłatny staż w wybranej przez laureata komórce organizacyjnej Ministerstwa Sprawiedliwości.

Przeczytaj także: Konkurs na prace magisterskie z dziedziny prawa handlowego 

Prace należy nadsyłać na adres poczty elektronicznej: konkurs@ms.gov.pl. Termin zgłaszania prac upływa w dniu 30 maja 2015 roku.

Więcej: Ministerstwo Sprawiedliwości>>>

Zachęcamy do zapoznania się z publikacją Piszę akademicką pracę promocyjną - licencjacką, magisterską, doktorską w internetowej księgarni Profinfo>>>

imagesViewer