Podczas zeszłotygodniowego IX Krajowego Zjazdu Radców Prawnych Minister Sprawiedliwości nie zapomniał o pretendujących do poszerzenia kręgu zawodowych radców prawnych. Przypomniał, że aplikacja ta cieszy się bardzo dużym powodzeniem – od lat do egzaminów wstępnych na nią przystępuje największa, w porównaniu do innych aplikacji, liczba osób (w 2010 r. ponad 5 tysięcy).

- Jest to niewątpliwie wyraz wysokiej oceny pozycji zawodu radcy prawnego na tle innych prawniczych zawodów zaufania publicznego – powiedział Krzysztof Kwiatkowski. - Jest to również niewątpliwie dowód zaufania młodych prawników, którzy wierzą, że aplikacja radcowska przygotuje ich do należytego wykonywania zawodu radcy prawnego – dodał.

Aktualnie aplikację radcowską odbywa ponad 10 tysięcy osób, a kolejnych 1300 osób zostanie zapewne wpisanych na listy aplikantów w najbliższym czasie.

- Właściwe ich wyszkolenie jest dużym wyzwaniem dla samorządu. Wierzę, że samorząd temu sprosta – wszak w 2009 r. Krajowa Rada Radców Prawnych przyjęła uchwałę deklarującą gotowość przeszkolenia wszystkich osób zainteresowanych – przypomniał Minister.

Krzysztof Kwiatkowski podtrzymał także swoją, złożoną w sierpniu 2010 r., deklarację, iż przyszłoroczny egzamin radcowski zostanie przeprowadzony przy użyciu komputerów.

W sprawie aplikantów głos zabrał również ponownie wybrany na stanowisko Prezesa Krajowej Rady Radców Prawnych mecenas Maciej Bobrowicz. Podkreślił, że absolwenci prawa muszą mieć uprawnienia do świadczenia usług prawnych, jednak uprawnienia te powinny kończyć się przed bramami sądów. Tak ostre słowa mogłyby sugerować brak poparcia ze strony Krajowej Rady dla pomysłu umożliwienia świadczenia przez absolwentów prawa jako doradców prostych usług prawnych.

Źródło: Ministerstwo Sprawiedliwości

Marta Osowska]]>