Celem Konferencji, będącej autonomicznym zgromadzeniem rektorów, jest zacieśnienie współpracy między uniwersytetami, aby mogły sprostać wyzwaniom współczesności i przyszłości.
 
W posiedzeniu rektorów na Uniwersytecie Zielonogórskim uczestniczą m.in. przedstawiciele Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Uniwersytetów: Warszawskiego, Śląskiego, Gdańskiego, Jagiellońskiego, Wrocławskiego, Mikołaja Kopernika w Toruniu, Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie, Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie i Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.
 
Rektor zielonogórskiej uczelni prof. dr hab. inż. Tadeusz Kuczyński powiedział, że uczestnicy Konferencji będą także rozmawiać o jakości kształcenia w kontekście Krajowych Ram Kwalifikacji oraz ogólnopolskim systemie antyplagiatowym.
 
Krajowe Ramy Kwalifikacji (KRK) to opis wzajemnych relacji między kwalifikacjami. Służy on przede wszystkim większej przejrzystości, dostępności i jakości zdobywanych kwalifikacji.
 
System antyplagiatowy to program sprawdzający, czy w badanej pracy nie doszło do wykorzystania innych tekstów z naruszeniem praw autorskich. Z aplikacji korzystają m.in. eksperci Państwowej Komisji Akredytacyjnej, zajmującej się wystawianiem ocen szkołom wyższym.
 
KRUP opracowuje oraz przedstawia opinie i stanowiska w sprawach istotnych dla rozwoju polskiej nauki, szkolnictwa wyższego, kultury i oświaty, współpracując z Konferencją Rektorów Akademickich Szkół Polskich.
 
PAP - Nauka w Polsce