Przedmiot konferencji ma ścisły związek z nowymi zmianami w prawie, które nakazują weryfikację wszystkich studenckich prac dyplomowych. Uczestnicy konferencji zapoznają się z najnowszy informatycznymi sposobami wykrywania plagiatu. Ponadto uzyskają informację dotyczące realizacji nowych obowiązków ustawowych i zasadach ich finansowania.

W wydarzeniu udział wezmą przedstawiciele Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Polskiej Komisji Akredytacyjnej, Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ośrodka Przetwarzania Informacji Państwowej Instytutu Badawczego oraz ponad 50 polskich uczelni. 

Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli: Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. dr hab. Lena Kolarska-Bobińska oraz Prezes Polskiej Akademii Nauk prof. dr hab. Jerzy Duszyński, Polska Komisja Akredytacyjna, Rada Główna Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich.

 

Polecamy: II Konferencja Nauki i Szkolnictwa Wyższego (22.10.2015) >>>