Uniwersytet i społeczeństwo to naczynia połączone, nawzajem oddziałujące na siebie.

Zmiany demograficzne i kryzys ekonomiczny, nowe techniki i technologie wymagają więc od uczelni nowego myślenia o studiowaniu. Łączenia zajęć z różnych dyscyplin. Kształcenia miękkich kompetencji, uczenia z wykorzystaniem nowoczesnych technologii, e-learningu, z zaangażowaniem praktyków z gospodarki.
 
 
Cały świat próbuje dziś na nowo zdefiniować rolę i cele uczelni. Szkół wyższych, które będą kształcić myślących obywateli, twórczych i lepiej rozumiejących świat. Z drugiej strony – takich, które będą osią najważniejszych procesów gospodarczych, inspiracją dla innowacji. 
 
Dziś idea uniwersytetu odkrywającego prawdy naukowe, uniwersytetu jako wspólnoty uczonych i studentów ściera się z określeniem „uniwersytetu przedsiębiorczego”. Idea szerokiego wykształcenia humanistycznego, dającego kompetencje rozumienia i krytycznego podejścia do rzeczywistości, przeciwstawiana jest kształceniu specjalistycznemu, odpowiadającemu – lub wyprzedzającemu – potrzeby rynku pracy. 
 
 
Te wizje wcale jednak nie muszą się wzajemnie wykluczać. O misji uczelni warto myśleć szeroko, elastycznie. Wprowadzamy nową ustawę o szkolnictwie wyższym właśnie po to, by łatwiej było już dziś tworzyć uniwersytety przyszłości. 
 
Więcej pod linkiem https://www.premier.gov.pl
Źródło: nauka.gov.pl