Zadaniem studentów jest napisanie glosy lub komentarza praktycznego do wybranego przez siebie wyroku Sądu Najwyższego z zakresu prawa pracy.

 
Termin nadsyłania prac konkursowych upływa 24 listopada 2014 roku. Wymogi co do prac oraz kryteria oceny znajdują się w Regulaminie Konkursu dostępnym na profilu konkursu na Facebooku oraz stronie internetowej www.cms-cmck.com/Poland/Employment-Pensions. Prace należy przesyłać na adres:konkursnaglose@cms-cmck.com
 
Nagrodami w Konkursie są płatne staże w kancelarii CMS dla sześciu studentów, iPad oraz książki prawnicze.
 
 
Nazwiska zwycięzców podamy 12 grudnia na spotkaniu w siedzibie CMS w Warszawie. W trakcie spotkania podzielimy się komentarzami do nadesłanych prac, a uczestnicy konkursu wezmą udział w szkoleniu poświęconym budowaniu ścieżki kariery i zdobyciu wymarzonej pracy.
 
CMS pokrywa koszty przyjazdu na spotkanie uczestników spoza Warszawy.