Badanie ONS, oparte na danych ze spisu powszechnego z 2011 roku, obala stereotypy o niewykwalifikowanych imigrantach, którzy w Wielkiej Brytanii wykonują tylko niechciane, nisko opłacane prace i obciążają system świadczeń socjalnych. Najnowsze dane wskazują, że większość z nich ma ogromny wkład w rozwój społeczeństwa i gospodarki - podkreślił dziennik The Independent w piątkowym artykule.

Odsetek zatrudnionych imigrantów i Brytyjczyków jest na podobnym poziomie i wynosi odpowiednio 60 proc. i 61 proc. Jednak proporcjonalnie więcej imigrantów niż Brytyjczyków znalazło zatrudnienie w bardzo dobrze opłacanych sektorach, np. w bankowości, finansach czy ubezpieczeniach (21 proc. obcokrajowców w porównaniu z 17 proc. Brytyjczyków).

Blisko 90 proc. obcokrajowców, uczestniczących w badaniu ONS określiło swoją znajomość angielskiego jako bardzo dobrą, a tylko 1,7 proc. (ok. 70 tys. osób) przyznało, że nie zna tego języka.