Wymagane są następujące kwalifikacje:

  • studenci uniwersyteckich studiów prawniczych z dobrymi wynikami w nauce
  • 2) bardzo dobra znajomość języka angielskiego, minimum na poziomie Advanced
  • umiejętność efektywnej współpracy w zespole

Uprzednie doświadczenie zawodowe nie jest wymagane. Firma oferuje możliwość rozwoju zawodowego pod opieką starszych prawników, miłą atmosferę oraz dla najlepszych – możliwość stałego zatrudnienia. Praca w godzinach 9:00-18:00 z godzinną przerwą obiadową.

Osoby zainteresowane odbyciem praktyk prosimy o przesłanie dokumentów aplikacyjnych w języku polskim oraz angielskim: CV i listu motywacyjnego oraz wypełnionego formularza dostępnego pod linkiem

http://praktykiprawnicze.pl/oferty/praktyki/hogan-lovells-warszawa-llp-oferta-praktyk

na adres e-mailowy: hoganlovells.warsaw@hoganlovells.com , podając w temacie emaila "PRAKTYKI [..dept..] [..miesiąc praktyk..]".

Termin przesyłania zgłoszeń 1maja 2012r. (piątek). Proszę dodać klauzulę o zgodzie na przetwarzanie danych przez naszą kancelarię na potrzeby procesu rekrutacji. Informujemy, iż kontaktujemy się z kandydatami zakwalifikowanymi do drugiego etapu. Kandydaci zostaną zaproszeni na test językowy oraz rozmowę kwalifikacyjną, wyniki, których będą podstawą do kwalifikacji kandydata do programu praktyk.

Pytania należy kierować na adres: barbara.wyganowska@hoganlovells.com