Do zadań osoby zaproszonej do współpracy będzie należało m.in. stworzenie bazy adresów e-mailowych szkół ponadgimnazjalnych oraz innych podmiotów, do których kierowany jest konkurs.

Wymagane są umiejętności szybkiego wynajdowania informacji w Internecie, sprawnego posługiwania się programem Excel, umiejętności pracy zespołowej, pracowitości, rzetelności i skrupulatności.

Czas przewidziany na realizację zadania to 50 godzin w ciągu miesiąca (sierpień 2015 r.). Wolontariusz/wolontariuszka otrzyma zaświadczenie i rekomendacje związane z wykonaną pracą.

Osoby zainteresowane są proszone o przesłanie wiadomości e-mail na adres: wielokulturowosc@hfhr.org.pl do dnia 17 lipca 2015 r.

W treści wiadomości należy krótko opisać:

  • dlaczego chciał(a)by Pan/Pani współpracować z Helsińską Fundacją Praw Człowieka,
  • jakie ma Pan/Pani doświadczenie w realizacji podobnych zadań,
  • jakie Pana/Pani cechy mogą być przydatne przy wykonaniu powierzonego zadania.

W treści zgłoszenie trzeba także podać numer telefonu i adres e-mail. W zgłoszeniu nie należy przysyłać CV.

Więcej informacji znajdziesz tutaj>>>>