Celem programu Klinika „Prawa człowieka a podatki” jest edukacja studentów poprzez analizę polskich przepisów prawa podatkowego pod kątem ich zgodności ze standardami demokratycznego państwa prawnego wynikającymi z orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego oraz ich zgodności ze standardami ochrony praw człowieka w zawartymi Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, w tym w szczególności w zakresie prawa do sądu, prawa do poszanowania życia prywatnego i prawa do skutecznego środka odwoławczego oraz prawa własności 

 
Celem programu jest również zwrócenie uwagi na problemy związane ze stanowieniem i stosowaniem polskiego prawa podatkowego z punktu widzenia obywateli – podatników oraz poszukiwanie ich skutecznych rozwiązań.
 
 
Zajęcia dla studentów mają charakter warsztatowy, będą odbywać się w formie cotygodniowych seminariów organizowanych w siedzibie Fundacji. Seminaria prowadzone będą pro bono przez Mec. Roberta Krasnodębskiego, radcę prawnego, doradcę podatkowego i partnera w Kancelarii Weil Gotshal & Manges, cenionego i wielokrotnie nagradzanego prawnika praktyka, doświadczonego nauczyciela akademickiego.
 
W ramach zajęć Klinika „Prawa człowieka a podatki” grupa studentów będzie zajmować się analizą wybranych spraw dotyczących problematyki prawa podatkowego. W sprawach cechujących się powszechnością naruszeń oraz przełomowym znaczeniem dla praktyki stosowania przepisów prawa podatkowego studenci wraz z prawnikami HFPC będą podejmować również działania i interwencje, mające na celu rozwiązanie konkretnych problemów obywateli - podatników. 
 
Zajęciach Klinika „Prawa człowieka a podatki” umożliwią:
 
- zdobycie i pogłębienie wiedzy z zakresu materialnego i procesowego prawa podatkowego, ze szczególnym uwzględnieniem praktycznych problemów związanych z jego stosowaniem;
- poszukiwanie strategicznych rozwiązań problemów wynikłych ze stosowania przepisów prawa podatkowego w praktyce oraz podejmowanie działań i interwencji w wybranych i przełomowych sprawach;
 - zdobycie doświadczenia i praktycznych umiejętności pod okiem doświadczonych specjalistów i prawników, w szczególności przez przygotowywanie projektów pism interwencyjnych oraz obserwację rozpraw;
- uczestniczenie w działaniach podejmowanych przez HFPC w wybranych sprawach;
- poznanie specyfiki pracy pro bono oraz podejmowania działań w interesie publicznym.
 
 
Zgłoszenia (CV oraz krótki list motywacyjny) prosimy wysyłać na adres mailowy koordynatora kliniki - Adama Ploszka: a.ploszka@hfhr.org.pl, w tytule wiadomości wpisując: Klinika „Prawa człowieka a podatki”. Z wybranymi osobami mogą zostać przeprowadzone rozmowy kwalifikacyjne.

Termin: rok akademicki 2014/2015

Miejsce: Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Warszawa, ul. Zgoda 11. 

Termin: każdy czwartek 9.30-11.00.
 
Termin zgłoszeń: do 14 października 2014 r.