Egzaminy: adwokacki i radcowski trwają cztery dni - w tym czasie kandydaci na profesjonalnych pełnomocników rozwiązują zadania z zakresu: prawa karnego, prawa cywilnego lub rodzinnego, prawa gospodarczego oraz prawa administracyjnego i zasad wykonywania zawodu i zasad etyki.

 

Terminy egzaminów zawodowych w 2019 r.:

  • 26 marca 2019 r. godz. 10.00 - część pierwsza, obejmująca rozwiązanie zadania z zakresu prawa karnego,
  • 27 marca 2019 r. godz. 10.00 - część druga, obejmująca zadanie z zakresu prawa cywilnego lub rodzinnego,
  • 28 marca 2019 r. godz. 10.00 - część trzecia, obejmująca rozwiązanie zadania z zakresu prawa gospodarczego oraz na dzień
  • 29 marca 2019 r. godz. 10.00 - część czwarta i piąta, obejmująca rozwiązanie zadań z zakresu prawa administracyjnego i z zakresu zasad wykonywania zawodu lub z zasad etyki.

 

 Wnioski o dopuszczenie do egzaminu radcowskiego należy składać w terminie do dnia 9 lutego 2019 r. - przez osoby, o których mowa w art. 25 ust. 2 ustawy o radcach prawnych oraz w terminie do dnia 5 marca 2019 r. - przez osoby, które odbyły aplikację radcowską. Opłata egzaminacyjna wynosi 1 800 (słownie: jeden tysiąc osiemset) złotych.

 

Egzamin adwokacki w 2017 r. zdały 1822 osoby, co stanowi 84 proc. z 2177 osób, które przystąpiły do egzaminu. Do egzaminu radcowskiego (według danych z 31 komisji) przystąpiło 2120 zdających, a egzamin zdało 1637 osób, tj. około 77 proc.