W 2016 roku po raz pierwszy egzamin adwokacki i radcowski będą przeprowadzane w zmienionej formule, wprowadzonej ustawą z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów (Dz. U. poz. 829).

Pierwszego dnia zdający będą rozwiązywać zadanie z zakresu prawa karnego, w drugim – z prawa cywilnego lub rodzinnego, w trzecim – z prawa gospodarczego. Czas na rozwiązanie każdego wynosi 360 minut. W czwartym dniu egzaminu zdający będą rozwiązywać zadanie z prawa administracyjnego oraz z zasad wykonywania zawodu lub z zasad etyki. Na rozwiązanie tej części przewidziano 480 minut.

Terminy egzaminów wyznaczył MS w porozumieniu odpowiednio z Naczelną Radą Adwokacką oraz Krajową Radą Radców Prawnych na dni 15 – 18 marca 2016 r.

Dowiedz się więcej z książki
Prawo karne procesowe. Kazusy dla aplikantów
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł

 

Zachęcamy wszystkich aplikantów przygotowujących się do egzaminu końcowego, aby wzięli udział w warsztatach organizowanych przez Wolters Kluwer.

Celem warsztatów jest usystematyzowanie zdobytej w trakcie aplikacji wiedzy, przede wszystkim z zagadnień objętych praktyczną częścią egzaminu. Do prowadzenia zajęć zaprosiliśmy praktyków, którzy w trakcie kursu zwrócą Państwa uwagę na najważniejsze kwestie, wyjaśnią rozbieżności w orzecznictwie, ustalą właściwe schematy postrzegania danej instytucji prawa oraz argumentowania, na podstawie kazusów przećwiczą z Państwem prawidłowe konstrukcje pism procesowych oraz zwrócą uwagę na najczęściej popełniane błędy.

Zaplanowaliśmy pięć bloków warsztatowych:
- PRAWO ADMINISTRACYJNE I SĄDOWO- ADMINISTRACYJNE
- PRAWO KARNE MATERIALNE I PROCESOWE
- PRAWO CYWILNE MATERIALNE I PROCESOWE
- PRAWO GOSPODARCZE MATERIALNE I PROCESOWE
- ETYKA

Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe: ćwiczeniowe w postaci kazusów, materiały piśmiennicze oraz książki (zbiory przepisów).

Koszt udziału jednej osoby w jednym wybranym dwudniowym warsztacie wynosi 600,00 PLN+23% VAT (738,00 PLN brutto). Więcej >>>
(dl/Rzeczpospolita/szkolenia.abc.com.pl)