Egzamin był przeprowadzany 5 i 6 listopada. Pierwszego dnia zdający musieli napisać opinię prawną i tzw. mały akt notarialny. Drugiego – tzw. duży akt.

– Z opinii napływających od przewodniczących komisji wynika, że oceniają oni poziom trudności tegorocznych zadań jako adekwatny zarówno do czasu trwania sprawdzianu, jak i celu, czyli weryfikacji przydatności kandydatów do zawodu – dodaje Iwona Kujawa.

Egzamin notarialny wciąż jest jednak najtrudniejszy spośród otwierających drogę do zawodów prawniczych. Adwokacki i radcowski zdaje zazwyczaj 70–80 proc.