26 października w Warszawie o godzinie 10, w jednej z hal Centrum Expo XXI zostanie przeprowadzony drugi etap konkursu na aplikację ogólną.

Kandydaci, którzy pozytywnie zaliczyli test w pierwszym etapie konkursu (a więc zdobyli co najmniej 120 punktów – 503 osoby), przystąpią do rozwiązania trzech zadań kazusowych. Na naukę w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury czeka 200 miejsc.

Miejsce, w którym przeprowadzony zostanie drugi etap konkursu zostanie podzielony na cztery sektory. Po dokonanej rejestracji zdający wylosuje numer stolika oraz kopertę z kodem.

Każdy kandydat otrzyma również teksty aktów normatywnych, stanowiących podstawę rozwiązania zadań kazusowych. Wyklucza to zarazem możliwość korzystania z własnych opracowań, komentarzy lub innych pomocy.

Czas przeznaczony na rozwiązanie zadań wynosi 180 minut i liczony będzie od momentu zebrania od wszystkich kandydatów kopert z kodami.

Merytoryczna ocena każdej pracy dokonywana będzie przez dwóch, niezależnych od siebie członków komisji konkursowej, którzy będą mogli przyznać od 0 do 25 punktów za zadanie. Liczba punktów przyznanych kandydatowi jest średnią ocen wystawionych przez obu członków komisji.

Wyniki drugiego etapu egzaminu na aplikację ogólną komisja ogłosi w ciągu miesiąca.

Grzegorz Dacko

Źródło: Rzeczpospolita ]]>