Co roku maksymalnie 15 publicznych uczelni zawodowych - które mogą pochwalić się najlepszymi wynikami, jeśli chodzi o zawodowe losy swoich absolwentów – otrzymuje dodatkowe pieniądze.

 

W środę wyniki pierwszego konkursu w programie "Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza">>

 

Dodatkowe pieniądze dla najlepszych

- W ścisłej współpracy między ministerstwem a środowiskiem akademickim unowocześniamy polskie uczelnie – tak, aby nauka, szkolnictwo wyższe w jak największym stopniu stały się kołem zamachowym rozwoju gospodarczego Polski. Szczególnie ważną misję sprawują uczelnie zawodowe – Konstytucja dla Nauki zdecydowanie podnosi rangę tych uczelni, a wynika to z oczywistych potrzeb polskiej gospodarki, polskiego biznesu i przede wszystkim - polskich studentów – podkreślił wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin.

 

 


 

Szef MNiSW zwrócił uwagę, że uczelnie zawodowe kształcą bardzo praktycznie, zgodnie z potrzebami konkretnego regionalnego rynku pracy. - Aby docenić osiągnięcia tych uczelni już po raz drugi przeprowadzamy konkurs na tzw. Dydaktyczną Inicjatywę Doskonałości. W oparciu o bardzo szczegółowe dane wyłaniamy 15 uczelni, które najlepiej kształcą pod kątem potrzeb rynku pracy – powiedział minister Gowin. W tym roku 7 uczelni znalazło się w gronie nagrodzonych po raz pierwszy, nagroda jest niebagatelna – to 1 milion zł.

 

 


 

- Wyniki tego konkursu i fakt, że absolwenci uczelni zawodowych są coraz lepiej przygotowani do zmierzenia się z rynkiem pracy, coraz lepiej oceniani przez pracodawców, to powód do wielkiej satysfakcji dla uczelni i ministerstwa – zaakcentował minister nauki.

Rektor jednej z 15 nagrodzonych uczelni, prof. Przemysław Malinowski z PWSZ w Nysie zapowiedział, że - zgodnie z ideą konkursu - otrzymany milion zł zostanie przeznaczony przez uczelnię na doskonalenie jakości jej kształcenia. „Planujemy zmodernizować nasze sale komputerowe, pracownie specjalistyczne, chcemy także stworzyć nowe” – powiedział.

 

Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu, dr Paweł Trefler, chce wykorzystać pieniądze na uruchomienie nowych kierunków studiów.
- Myślę, że wygrane przez uczelnię pieniądze zostaną w tym roku w znacznej mierze przeznaczone na wzmocnienie kierunku pielęgniarstwa – ocenił.