Polska, podobnie jak m.in.: Cypr, Litwa, Łotwa, Słowacja,  Słowenia,  Węgry, nie pobiera podatku od stypendiów w programie Erasmus+. Kończy się jednak obowiązywanie rozporządzenia, które dotychczas regulowało tę kwestię, dlatego konieczne jest wydanie nowego. W praktyce nic się nie zmienia.

W latach 2021–2027 podwojony zostanie budżet na program Erasmus. Środki wzrosną do 30 mld euro. Z programu będzie mogło skorzystać 12 mln osób.  Podwojenie budżetu programu umożliwi objęcie wsparciem w latach 2021–2027 nawet 12 milionów osób, czyli trzy razy więcej niż w bieżącym okresie finansowania. Komisja proponuje zwiększenie budżetu programu Erasmus w latach 2021–2027 do kwoty 30 mld euro, z czego 25,9 mld euro zostanie przeznaczonych na kształcenie i szkolenie, 3,1 mld euro – na młodych ludzi, 550 mln euro – na sport.

Jak mówił nam dr Paweł Poszytek, dyrektor generalny Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, Narodowej Agencji programu Erasmus+, zmiana oznacza podwojenie liczby samych beneficjentów programu. Erasmus zapoczątkowano w 1987 r., obecnie jest flagowym programem, z którego rocznie korzysta prawie 300 000 studentów szkół wyższych.

Erasmus przydatny także dla przyszłego prawnika>>