Jak ważna jest ochrona pomysłów wie każdy, kto kiedykolwiek dokonał odkrycia, napisał lub stworzył unikalne dzieło. Fundacja JWP we współpracy z Biurem Karier Politechniki Warszawskiej oraz pod honorowym patronatem Prezes Polskiej Izby Rzeczników Patentowych, rozpoczęła właśnie realizację projektu Rzecznicy Talentów, który ma na celu upowszechnienie wiedzy o ochronie własności intelektualnej i przemysłowej oraz promocję zawodu rzecznika patentowego.

Bądź innowacyjny! Chroń swój pomysł! Rozwijaj swój talent! - to główne hasła projektu Rzecznicy Talentów, obejmującego działania edukacyjne i doradcze wśród studentów kierunków technicznych i prawniczych oraz młodych przedsiębiorców.

Program rozpocznie się w październiku otwartym wykładem inauguracyjnym „Innowacje pod ochroną. Wyzwania XXI wieku”, który poprowadzi Anna Korbela – Prezes Polskiej Izby Rzeczników Patentowych (PIRP). Prezes PIRP opowie jak wygląda zawód rzecznika patentowego oraz przytoczy ciekawe przykłady słynnych pojedynków na patenty, pokazując jaką rolę odgrywa własność przemysłowa w grze rynkowej.

W ramach projektu Rzecznicy Talentów Fundacja JWP zaprosi również w trakcie roku akademickiego 2011/2012 wszystkich zainteresowanych studentów na cykl pięciu seminariów, dotyczących różnych aspektów ochrony własności intelektualnej i przemysłowej. Spotkania poprowadzą doświadczeni krajowi i europejscy rzecznicy patentowi, którzy przekażą swoją wiedzę w przystępny sposób w oparciu o przykłady zaczerpnięte z długoletniej praktyki. Na pierwszym spotkaniu mecenas Dorota Rzążewska, krajowy i europejski rzecznik patentowy, wprowadzi słuchaczy w zagadnienie, przedstawiając ABC własności intelektualnej i przemysłowej. Podczas drugiego seminarium będzie można uzyskać odpowiedź na pytanie o to, jak chronić wynalazek i zarobić na innowacyjnym rozwiązaniu. Samo odkrycie nie wystarczy. Trzeba jeszcze wiedzieć, jak przekuć je na wymierny zysk i ochronić przed potencjalną konkurencją, zarówno naukową jak i biznesową. Na trzecim spotkaniu uczestnicy dowiedzą się, jak planować strategię przedsiębiorstwa z uwzględnieniem ochrony znaków towarowych i wzorów przemysłowych. Jest to szczególnie ważne, jeśli firma chce się rozwijać i uchodzić za innowacyjną. Czwarte seminarium, poświęcone problemowi plagiatów, wskaże granice pomiędzy inspiracją a kradzieżą. Ma to istotne znaczenie nie tylko dla studentów piszących prace licencjackie, magisterskie czy inżynierskie, ale także przedsiębiorców szukających wzorców dla swojego biznesu. Ostatnie spotkanie będzie dotyczyło ochrony własności intelektualnej i przemysłowej w cyberprzestrzeni. W dobie błyskawicznego rozwoju nowych technologii, nie można bagatelizować znaczenia, jakie ma ochrona dóbr niematerialnych w wirtualnym świecie. Trzeba nie tylko umieć zadbać o swoją własność, ale też wiedzieć jak poruszać się w Internecie by nie naruszyć cudzej.

Słuchacze seminariów będą mieli również możliwość indywidualnej rozmowy z rzecznikami patentowymi i uzyskania bezpłatnej konsultacji. Najbardziej aktywni uczestnicy seminariów i spotkań będą mogli ubiegać się o trzymiesięczny płatny staż w dziale Patentów Kancelarii Rzeczników Patentowych JWP. Dla osób spoza Politechniki Warszawskiej przygotowano kurs internetowy prowadzony na stronie Fundacji JWP. Wszyscy uczestnicy warsztatów on-line otrzymają certyfikaty potwierdzające ukończenie szkolenia.

Więcej informacji o programie a także terminy seminariów i formularze rejestracyjne można znaleźć na stronie: http://www.jwp-fundacja.pl/ ]]>