W okresie od dnia 16 czerwca 2009 r. do dnia 7 czerwca 2016 r. minimalne wynagrodzenie asystentów sędziów wynosiło kwotę 2.675 zł.
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 czerwca 2016 r. w sprawie wynagrodzenia zasadniczego asystentów sędziów, które określa minimalne wynagrodzenie asystenta sędziego w wysokości 3.000 zł, powstrzymało jedynie opisaną tendencję spadkową.
Niestety, nie przywróciło ono realnej wartości minimalnego wynagrodzenia asystentów sędziów z 2009 r. Zdaniem Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Asystentów Sędziów, podwyższenie w 2016 roku kwoty minimalnego wynagrodzenia asystentów sędziów jedynie o 325 zł było zatem niewystarczające.

Konieczne nowe rozporządzenie
W ocenie Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Asystentów Sędziów, niezbędne jest opracowanie nowego rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie wynagrodzenia zasadniczego asystentów sędziów, które uwzględniłoby realny spadek wynagrodzenia tej grupy zawodowej w okresie ostatnich 7 lat, ewentualnie opracowanie innego mechanizmu waloryzacyjnego, ukształtowanego podobnie jak w przypadku referendarzy oraz asesorów sądowych.

Więcej>>