– Głównie ze względu na młodych, wkraczających na trudny rynek usług prawnych adwokatów powinniśmy zwiększyć szanse na zaprezentowanie swoich specjalności – mówi Jacek Trela, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej. Adwokaci w większości popierają te zmiany.
Adwokaci podkreślają, że należy odróżnić pojęcie reklamy od informowania o prowadzonej działalności zawodowej, które jest dopuszczalne. Tymczasem zakazana jest jakakolwiek publikacja wyników swojej pracy, np. w postaci informacji o konkretnych wygranych.

Źródło: "Rzeczpospolita", stan z dnia 26 kwietnia 2017 r.

Kampania przy pomocy Google AdWords to niedozwolona reklama kancelarii>>