Posadę w szkole tracą najczęściej nauczyciele z najkrótszym stażem. Jak wynika z raportu, mają oni duże trudności z odnalezieniem się w nowej sytuacji.
„Najliczniejsza grupa zwolnionych nauczycieli charakteryzuje się postawą wycofania. Nie podejmuje ona żadnych działań w celu znalezienia zatrudnienia, biernie oczekują na zmianę sytuacji i powrót do pracy w szkole. Należy podkreślić, że osoby te zagrożone są pojawieniem się tzw. wyuczonej bezradności, które na stałe mogą zasilić szeregi bezrobotnych" – cytuje raport "Rz". Autorzy badania zwracają również uwagę, że chociaż w zeszłym roku pracę utraciły tysiące nauczycieli MEN nie wprowadził żadnych programów, które miałyby złagodzić skutki likwidacji szkół. Więcej>>