Postulat dotyczący wyodrębnienia zmian z projektu ZNP zgłosił podczas posiedzenia Zespołu do spraw statusu zawodowego pracowników oświaty, które odbyło się 13 lipca 2017 r. Przedstawiciele ZNP wskazali, że nowelizacja przepisów określonych w Karcie Nauczyciela odbiega od dyskusji prowadzonej podczas wielomiesięcznych prac zespołu.
"Wyraziliśmy dezaprobatę wobec nieuwzględnienia w projektowanych zmianach postulatów Związku w sprawie ustawowego zagwarantowania obowiązku prowadzenia szkół i przedszkoli prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego, a także doprecyzowania art. 42 ust. 2 pkt 2 Karty Nauczyciela, w celu wyeliminowania nieprawidłowości dotyczących zobowiązywania nauczycieli do prowadzenia niektórych zajęć bez wynagrodzenia." - informują związkowcy na swojej stronie internetowej.

ZNP: nie na takie zmiany w wynagrodzeniach liczyliśmy>>