Według informacji, które ZNP uzyskało od ministerstwa, 27 kolegiów nie rozpoczęło naboru kandydatów na kolejny rok akademicki. Związkowcy chcą wiedzieć, jaka jest podstawa prawna takiej decyzji. Według ZNP wstrzymanie rekrutacji łamie prawo, i skutkować może falą zwolnień wśród pracowników zakładów kształcenia nauczycieli.
Spór o kolegia nauczycielskie trwa od paru miesięcy. MEN chce, by do 2015 r. kształcenie pedagogów w całości przejęły uczelnie wyższe. Tej decyzji nie popierają nauczycielskie związki zawodowe, które uważają, że kolegia dobrze spełniają swą rolę, a w nowym prawie o szkolnictwie wyższym powinny znaleźć się przepisy umożliwiające absolwentom tego rodzaju placówek dalsze kształcenie na uniwersytecie.