Związkowcy argumentują, że zarówno MEN, jak i rzecznik praw obywatelskich, wielokrotnie zwracali uwagę, że takie decyzje są niezgodne z prawem i szkodliwe dla jakości edukacji.  W piśmie ZNP powołuje się na art. 35 ust. 2 pkt 2 ustawy o systemie oświaty, który upoważnia minister edukacji do wydawania kuratorom oświaty wiążących poleceń w celu realizacji polityki oświatowej. "Prowadzenie szkół przez spółki komunalne oraz fundacje samorządowe pozostaje w jaskrawej sprzeczności z rozwiązaniami zawartymi w ustawie o systemie oświaty, co potwierdza w swych wystąpieniach zarówno Ministerstwo Edukacji Narodowej, jak i Rzecznik Praw Obywatelskich." - piszą związkowcy na stronie ZNP. Podkreślają, że ponieważ takie decyzje nie mieszczą się w polityce oświatowej państwa, kuratorzy powinni opiniować je negatywnie, a resort edukacji jest organem, którego zadaniem jest wyegzekwowanie przestrzegania przez nich prawa. Treść pisma>>