- Nie możemy zgodzić się z panią minister Joanną Kluzik-Rostkowską, która w ostatnich dniach poinformowała, że szkoły przygotowane są na przyjęcie dzieci uchodźców. - pisze ZNP w liście opublikowanym na swojej stronie internetowej.
Związkowcy tłumaczą, że nie wystarczy zapewnić dzieciom miejsce w klasie.
"Jeśli dzieci uchodźców mają poczuć się w polskich szkołach dobrze, a ich rodzice mają mieć poczucie, że są one w naszych placówkach bezpieczne i szczęśliwe należy już dziś przystąpić do stworzenia koncepcji kształcenia dzieci uchodźców i współpracy z ich rodzicami, należy także przygotować szkolenia dla nauczycieli z placówek, do których dzieci te zostaną skierowane oraz zaprojektować działania adresowane do społeczności lokalnych, w których znajdują się te placówki." - piszą w liście. Zapowiadają także, że ZNP podejmie wszelkie działania, by pomóc nauczycielom i rodzicom odnaleźć się w nowej sytuacji.

RPO: szkoły muszą przyjmować dzieci z ośrodków dla uchodźców>>