Jak podaje Związek Nauczycielstwa Polskiego w dniu 16 lipca 2012 r. Ministerstwo Edukacji Narodowej zamierza zorganizować w swojej siedzibie trójstronne rozmowy z udziałem przedstawicieli związków zawodowych i samorządów w sprawie zmian w ustawie Karta Nauczyciela.