Związek Nauczycielstwa Polskiego „z niepokojem obserwuje postępujący proces demontażu publicznej edukacji”. Podkreśla, że nie tylko związkowcy, ale również nauczyciele, rodzice, a także uczniowie nie zgadzają się z praktyką samorządów podejmujących uchwały o likwidacji szkół i przedszkoli.

Ponadto związkowcy negują „plan opóźnienia o dwa lata wprowadzenia obowiązku szkolnego dla wszystkich dzieci sześcioletnich, gdyż ich zdaniem ta decyzja nie tylko nie rozwiązuje problemów, ale w rzeczywistości znacznie je nasila”.
 
W liście ZNP wskazuje także na pewne działa rządu, które ocenia pozytywnie. Chodzi przede wszystkim o „podnoszenie kompetencji uczniów, zwiększające dostępność do edukacji, mające wpływ na tworzenie równych szans edukacyjnych, czy też odpowiednie przygotowanie przyszłych nauczycieli”.
Widząc narastającą potrzebę zmian ZNP rekomenduje Premierowi „Pakt dla edukacji”, który opracował w celu uzdrowienia polskiej oświaty.