Chodzi tu o zapisy ustawy przedszkolnej dotyczące pełnych dotacji dla przedszkoli niepublicznych. ZNP lobbował, by jednym z warunków przyznania stuprocentowej dotacji było zatrudnienie przez placówkę niepubliczną nauczycieli na umowy o pracę. Posłowie koalicji głosowali jednak przeciwko takiemu rozwiązaniu. ZNP sugeruje, że taka decyzja może być wyrazem poparcia dla zawierania z nauczycielami tzw. umów śmieciowych.