Rozmowy w Ministerstwie Pracy, Rodziny i Polityki Społecznej dotyczyły wynagradzania pracowników administracji i obsługi, w tym ujednolicenia tabel minimalnego miesięcznego poziomu wynagradzania zasadniczego dla pracowników samorządowych. ZNP postulował także przywrócenie pracownikom pedagogicznym zatrudnionym w domach dziecka i pogotowiach opiekuńczych uprawnień wynikających z Karty Nauczyciela oraz włączenie asystentów nauczycieli do rozporządzenia dotyczącego wynagrodzeń asystentów.

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
LEX Prawo Oświatowe
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów