Związek od dawna chce uzyskać od ministerstwa jasne stanowisko dotyczące przekazywania gminnych szkół w ręce podmiotów prywatnych. W tym celu wielokrotnie kierował stosowne pisma do resortu. Jednak, jak piszą związkowcy na swojej stronie internetowej, wciąż nie otrzymali od MEN odpowiedzi. Z tego powodu chcą, by MEN wyjaśniło powód swojej bezczynności.
"Obecne wystąpienie ZNP poprzedzone było pismami z 21 września 2012 r. i 07 listopada 2012 r. W pismach tych ZNP wystąpił do resortu edukacji o zajęcie jasnego stanowiska w sprawie wykładni art. 5 ust. 5g u.s.o. w zw. z art. 5 ust. 5 i 5a u.s.o., a także podjęcie realnych działań w celu ujednolicenia polityki w zakresie wykonywania konstytucyjnych zadań państwa w zakresie oświaty publicznej." - wyjaśniają związkowcy i dodają, że tak długa zwłoka w załatwianiu spraw jest niezgodna z zasadami działania organu administracji publicznej oraz porozumieniem, jakie resort zawarł ze Związkiem.