"Szkoły samorządowe są jednostkami organizacyjnymi samorządu terytorialnego, zatem pracownicy niebędący nauczycielami zatrudnieni w tychże jednostkach są pracownikami samorządowymi. Z tego względu pracownicy ci mają status prawny identyczny do statusu, jaki posiadają pracownicy niebędący nauczycielami zatrudnieni w jednostkach organizacyjnych samorządu." - tłumaczy ZNP.
Dlatego też, zdaniem związkowców, rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych powinno określać dla tej kategorii pracowników warunki i sposób wynagradzania (w tym przede wszystkim minimalne stawki). Z tego powodu ZNP zwrócił się do premiera o nowelizację kwestionowanego rozporządzenia. Pełna treść wystąpienia>>

Polecamy: Nauczyciele bez podwyżek przez kolejny rok