ZNP protestuje przeciwko prowadzeniu przez Ministerstwo Finansów rozmów na temat pakietu deregulacyjnego, który ma dać władzom lokalnym więcej swobody w gospodarowaniu pieniędzmi, tylko z samorządowcami. Według związkowców oni też powinny brać w nich udział.
Prezes Sławomir Broniarz, w liście do Premiera Tuska, powołuje się na artykuł Gazety Prawnej z 19.01. na temat przygotowywanego w Ministerstwie Finansów pakietu deregulacyjnego, w którym m.in. ma znaleźć się problematyka finansowania oświaty oraz płac nauczycieli, a także rozmów na ten temat z samorządowcami. Według niego prowadzenie rozmów na temat ustawy Karta Nauczyciela niejako "ponad głowami" samych zainteresowanych i poza specjalnie powołanym do tego w Ministerstwie Edukacji Narodowej zespołem, narusza relacje pomiędzy partnerami dialogu społecznego oraz ich równość poprzez faworyzowanie jednej ze stron. Sławomir Broniarz przypomina, że podczas toczących się od marca ub.r. prac zespołu wspólnie zostały omówione już takie tematy, jak: zakres przedmiotowy i podmiotowy Karty Nauczyciela, awans zawodowy nauczycieli, status dyrektora szkoły, czas i warunki pracy nauczycieli, a także kwestia kogo Karta Nauczyciela powinna obejmować. Pod koniec 2010 r. minister edukacji przedłużyła pracę zespołu do 30 czerwca 2011 r.
"Dlatego apelujemy do pana premiera o prowadzenie dialogu społecznego według jasno określonych i zaakceptowanych przez wszystkie zainteresowane strony reguł. Jakość kształcenia i system edukacji jest zbyt ważną sprawą, by podejmować w tej sprawie kluczowe decyzje tylko na podstawie rachunku ekonomicznego, wykluczając z procesu negocjacji i konsultacji przedstawicieli oświaty" - podkreślił Broniarz.
 
Źródło: Gazeta Prawna, 19.01.2011 r.,