Zgoda ZNP na niektóre propozycje zmian w udzielaniu urlopu zdrowotnego

W dniu 7 sierpnia 2012 r. w siedzibie Ministerstwa Edukacji Narodowej odbyły się trójstronne rozmowy przedstawicieli MEN, oświatowych związków zawodowych i samorządów na temat nauczycielskich urlopów dla poratowania zdrowia.

Zgodnie z informacją podaną przez Związek Nauczycielstwa Polskiego, propozycje zmian strony samorządowej to przede wszystkim:

- wydłużenie momentu skorzystania z pierwszego urlopu dla poratowania zdrowia,

- opłacanie urlopu przez ZUS oraz

- o potrzebie udzielenia urlopu powinien decydować lekarz specjalista lub komisja lekarska działająca przy ZUS.

Zdaniem wiceministra Macieja Jakubowskiego, który reprezentował MEN nie ma wątpliwości, że urlop dla poratowania zdrowia powinien zostać, jednak podobnie jak strona samorządowa uważa, że urlop ten nie może być udzielany przez lekarza pierwszego kontaktu, ale przez lekarza medycyny pracy, ponadto należy przesunąć wiek, od którego nauczyciele mogliby z niego skorzystać, a także ważne jest "aby uzależnić skierowanie na urlop dla poratowania zdrowia od listy chorób zawodowych nauczycieli".

Propozycję zmiany lekarza, który będzie decydował o konieczności udzielenia urlopu poprał Związek Nauczycielstwa Polskiego, który jednak zdecydowanie i krytycznie odniósł się do propozycji kierowania nauczycieli na urlop tylko w przypadku chorób zawodowych. Zdaniem ZNP pomysł ten "znacznie ograniczy możliwość skorzystania z urlopu dla poratowania zdrowia".

Następne trójstronne rozmowy w sprawie zmian w ustawie Karta Nauczyciela przewidziane są na koniec sierpnia i dotyczyć będą nauczycielskich wynagrodzeń.

Opracowanie: Agnieszka Winiarska, RPE WKP

Źródło: , stan z dnia 9 sierpnia 2012 r.

Data publikacji: 9 sierpnia 2012 r.