Szkolenie organizowane przez Wolters Kluwer, będzie odbywać się w trzech miastach: Warszawie (15 maja), Krakowie (21 maja) i Poznaniu (30 maja).

Cele szkolenia:
- Zapoznanie się ze zmienioną regulacją prawną dotyczącą dotacji oświatowych oraz z najnowszym orzecznictwem sądowym i orzecznictwem RIO dotyczącym stanu prawnego do 31.08.2013 r., od 1.09.2013 r., od 1.01.2014 r. i od 1.09.2015 r.;
- Nabycie umiejętności prawidłowego obliczania podstawy dotacji, w tym waloryzacji wysokości dotacji sprzed 2013 r., w zakresie roku 2013 oraz lat kolejnych;
- Nabycie umiejętności obliczania podstawy dotacji dla przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego od 1 września 2013 r.
- Rozwiązanie problemu: jak wyliczyć liczbę uczniów, od której zależy wysokość dotacji należnej dla szkoły lub placówki;
- Poznanie i ocena doświadczeń innych samorządów w zakresie opracowania prawidłowej uchwały z art. 80 ust. 4 i art. 90 ust. 4 ustawy o systemie oświaty;
- Zapoznanie się z niekwestionowanymi w orzecznictwie sądów administracyjnych zapisami uchwał rad gmin i rad powiatów dotyczącymi rozliczania i kontroli wykorzystania dotacji oświatowych;
- Nabycie umiejętności odrębnego osądu na temat dopuszczalnego przeznaczenia dotacji oświatowych pod stanem prawnym do 31 grudnia 2013 r. i od 1 stycznia 2014 r.
- Zapoznanie się z zasadami windykacji dotacji oświatowych do budżetu gminy lub do budżetu powiatu.
- Zapoznanie się z zasadami sądowego dochodzenia przez beneficjenta wypłaty dotacji należnej dla szkoły, przedszkola lub placówki.
- Zapoznanie się ze związanymi z dotacjami przepisami o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych i przepisami karno-skarbowymi. Szczegółowe informacje>> 

Polecamy:  Trzeci zjazd AZDS już w maju