W październiku 2012 r. rozpoczął się projekt, w ramach którego ORE ma przeszkolić nauczycieli ze sposobów wykorzystywania Technologii informatyczno-komunikacyjnych (TIK) w praktyce szkolnej. Szkolenia będą trwały do 2015 r., a ORE zapłaci za nie 20 mln zł. Ośrodek ogłosił już jednak kolejny przetarg na szkolenia z zakresu korzystania z e-podręcznika. Według "Rz" to kolejne pieniądze wydane na to samo.

Firmom, które tworzą e-podręcznik, brakuje kompetencji?>>

ORE zaprzecza, tłumacząc, że oddzielne szkolenia są potrzebne. „Staramy się tworzyć i prowadzić jak najwięcej kursów o różnej tematyce, żeby dotrzeć do jak największej liczby nauczycieli, dyrektorów, pracowników ośrodków doskonalenia nauczycieli, poradni, bibliotek itd. W trakcie spotkań uczestnicy wypracowują dobre praktyki organizacyjne i wykorzystania TIK na lekcjach przedmiotowych. W momencie pojawienia się e-podręczników będziemy prowadzili szkolenia z praktycznego ich wykorzystania" – odpowiada na wątpliwości gazety rzecznik ORE.

Źródło: "Rzeczpospolita", stan z dnia 23 grudnia 2014 r.

MEN zwolnił część zespołu odpowiedzialnego za e-podręcznik>>