Od 25 maja 2018 r. placówki oświatowe mają więcej obowiązków dotyczących ochrony danych osobowych, zmiany w tym zakresie wprowadza unijne rozporządzenie w tej sprawie, tzw. RODO.

RODO  w szkole krok po kroku>>

Obowiązuje ono bezpośrednio, ale zmiany istotne dla szkół wprowadza także krajowa ustawa o ochronie danych osobowych, która wchodzi w życie w piątek.

Chociaż dotychczasowe przepisy określały zasady powoływania specjalistów, którzy zajmują się przetwarzaniem danych osobowych w placówce, zatrudnianie administratora bezpieczeństwa danych osobowych nie było obowiązkowe. Teraz administratora zastąpi obowiązkowo powoływany inspektor ochrony danych osobowych (IOD).

Dobrą wiadomością dla dyrektorów, którzy jeszcze nie wyznaczyli IOD, jest przesunięcie terminu, w którym muszą to zrobić. Z tym, że robi to polska ustawa, a nie samo RODO, które obowiązuje bezpośrednio.

W samorządowych placówkach nieposiadających administratora bezpieczeństwa informacji (ABI) termin na wyznaczenie IOD zostaje przesunięty do 31 lipca 2018 r.

Premiowane są zwłaszcza podmioty, które powołały administratora bezpieczeństwa informacji - ABI wyznaczony przed RODO może pełnić funkcję inspektora do 1 września 2018 r.

Jak jednak podkreśla Jarosław Feliński, prezes Stowarzyszenia Inspektorów Ochrony Danych Osobowych, polska ustawa może tu stać w konflikcie z samym RODO.

- Część podmiotów wychodzi z założenia, że może z wyznaczeniem inspektora może poczekać do tej daty, a to błąd, bo rozporządzenie działa od 25 maja 2018 r. - tłumaczy.

ZOBACZ: RODO - więcej obowiązków dla nauczyciel>>

RODO. Ogólne rozporządzenie o ochronie danych. Komentarz [PRZEDSPRZEDAŻ]RODO. Ogólne rozporządzenie o ochronie danych. Komentarz>>