"W związku z tym kończy się możliwość składania wniosków przez rodziców w szkole. Do którego dnia można złożyć wniosek, ustala odpowiednio wójt, burmistrz lub prezydent miasta właściwy ze względu na siedzibę szkoły. Dlatego należy sprawdzić ostateczną datę w szkole. Wnioski o przyznanie pomocy dostępne są na stronach internetowych samorządów gminnych oraz w szkołach." - przypomina MEN w komunikacie na swojej stronie internetowej.

Opublikowano rozporządzenie regulujące program "Wyprawka szkolna">>

Dofinansowanie na materiały dydaktyczne przyznawane w ramach programu "Wyprawka szkolna" wyniesie od 175 do 770 zł. Przyznane zostanie uczniom, u których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 539 zł. Warunku tego nie muszą spełniać uczniowie niepełnosprawni - mogą liczyć na pomoc nawet, jeżeli ich rodziny są w lepszej sytuacji materialnej.

"Wyprawka Szkolna" 2014: pieniądze już wpłynęły do wojewodów>>