Wyniki egzaminu maturalnego 2012

Zgodnie z wynikiem egzaminu maturalnego 2012 tylko o 1% wzrosła zdawalność matury w porównaniu z zeszłym rokiem.

Jednakże analiza wskaźników rozwiązywalności zadań wykazała, że maturzyści coraz lepiej radzą sobie z analizą różnorodnych źródeł informacji. Korzystniej także wypadają wyniki z pisania wypracowań.

"W zakresie matematyki na poziomie podstawowym widoczny jest postęp w umiejętnościach geometrycznych, w dowodzeniu i umiejętnościach probabilistycznych. Natomiast na poziomie rozszerzonym dodatkowo w modelowaniu matematycznym.

Jak podaje Centralna Komisja Egzaminacyjna najchętniej wybieranym przedmiotem dodatkowym była geografia, później biologia, wiedza o społeczeństwie i matematyka.

Egzamin maturalny zdawany był z sześciu języków obcych - angielskiego, niemieckiego, rosyjskiego, francuskiego, hiszpańskiego i włoskiego. Uczniowie najlepiej poradzili sobie z porozumiewaniem się w różnych sytuacjach komunikacyjnych. Ponadto w porównaniu z rokiem ubiegłym więcej uczniów decydowało się na zdawanie egzaminu z języka obcego na poziomie rozszerzonym.

Więcej: www.cke.edu.pl/images/stories/0000000000000_matura_2013/20120913%20matura%202013%20calosc.pdf

Opracowanie: Agnieszka Winiarska, RPE WKP

Źródło: www.men.gov.pl, stan z dnia 14 września 2012 r.

Data publikacji: 14 września 2012 r.