To reakcja na skandal z umowami, w których wydawcy oferowali szkołom sprzęt elektroniczny w zamian za wybór konkretnej książki. SWP PIK zwracaj uwagę, że w dyskusji o rynku podręczników szkolnych zbyt często górę biorą emocje, a nieprecyzyjne informacje negatywnie wpływają na społeczny odbiór działalności wydawnictw oraz instytucji edukacyjnych w Polsce.
"Popieramy stanowisko Ministerstwa Edukacji Narodowej broniące prawa nauczycieli do wyboru podręczników ze względu na przesłanki merytoryczne. Środowisko wydawców już kilka lat temu zdało sobie sprawę, że wyposażanie na preferencyjnych warunkach szkół w nowoczesny sprzęt elektroniczny, wbrew intencjom, może budzić wątpliwości z etycznego punktu widzenia i podjęło stosowne działania regulacyjne." - deklaruje SWP PIK w liście do redakcji i oświadcza że od teraz wszyscy wydawcy zrzeszeni w sekcji będą musieli przyjąć kodeks dobrych praktyk. Sankcją za odmowę będzie wykluczenie z PIK.