Kongres Edukacja i Rozwój jest spotkaniem pasjonatów i organizatorów edukacji, koncentrującym się na najważniejszych zagadnieniach związanych z tworzeniem warunków do wszechstronnego rozwoju i edukacji jednostek i społeczeństwa. Odbędzie się 27-28 października 2016 r.
Jeden z bloków poświęcony zostanie szkolnictwu zawodowemu - eksperci omówią planowaną refomę szkolnictwa zawodowego oraz omówią dobre praktyki w nawiązywaniu współpracy szkół z zakładami pracy.
Mgr inż. Bożena Barbara Mayer-Gawron, autorka wielu projektów międzynarodowych adresowanych do uczniów, nauczycieli i dyrektorów szkół zawodowych, omówi doświadczenia Zespołu Szkół Mechanicznych nr 1 im. Szczepana Humberta w Krakowie w zakresie poszukiwania partnerów edukacyjnych i tworzenia partnerstw edukacyjnych.

W prezentacji zostaną:
* przedstawione efekty pozytywnej współpracy Szkoły z zakładami pracy, które przyczyniły się do sukcesu Szkoły i Pracodawców, do podniesienia jakości pracy Szkoły, Pracodawcy, do wzajemnej promocji w środowisku lokalnym, regionalnym;
* zaprezentowane obszary bilateralnej współpracy;
* omówione spostrzeżenia uczniów i ich Rodziców, środowiska lokalnego dt. sukcesu współpracy bilateralnej Szkoła-Pracodawca;
* przedstawione także ewentualne zagrożenia występujące we wzajemnej współpracy zawodowej.

Wszystko na temat konferencji>>