Prokurator rejonowy zaskarżył uchwałę, która różnicowała kwotę dotacji celowej w zależności od placówki, która sprawuje opiekę nad dzieckiem - jego zdaniem ustanowienie różnych stawek narusza zasadę równości.
Sąd nie zgodził się z tą argumentacją, stwierdzając, że rada gminy ma prawo wyznaczyć inne kwoty dla żłobków i dla klubów dziecięcych - opieka w żłobku jest sprawowana do 10 godz. dziennie nad dziećmi od ukończenia 20. tygodnia życia, a w klubie dziecięcym do pięciu godzin dziennie od ukończenia pierwszego roku życia.
Zdaniem sądu, skoro ustawa przewiduje różne formy opieki i określa różne wymogi, rada gminy może również ustalić dla nich różne stawki.

Dotację oświatową udziela jednostka, na terenie której funkcjonuje szkoła>>

 

Dowiedz się więcej z książki
Rekrutacja do szkół 2016/2017 - 2 części
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł