Jednym z zadań ORE jest adaptacja podręczników szkolnych i książek pomocniczych do potrzeb uczniów niewidomych (w systemie Braille’a) i słabowidzących (w druku powiększonym). Szkoły, które potrzebują takich materiałów, muszą wypełnić odpowiedni formularz oraz przesłać go do ośrodka.  Liczba zaadaptowanych podręczników i materiałów pomocniczych w wersji wydrukowanej, jest ograniczona i zależy od przeznaczonych na ten cel środków budżetowych. Szczegóły na temat wniosków oraz formularze>>

Polecamy: Ekspert: dzieci z dysfunkcją wzroku powinny uczyć się w specjalnie przystosowanych placówkach