Wskazuje ono procedurę przyznawania danych dostępowych do bazy danych systemu informacji oświatowej, w tym szczegółowy zakres danych zawartych we wniosku, i sposób potwierdzania tożsamości osoby, której wniosek dotyczy, w tym:
- zawartość wniosku,
- sposób składania wniosku,
- termin rozpatrywania wniosku,
- procedurę sprawdzania poprawności danych zawartych we wniosku,
- procedurę potwierdzania tożsamości osoby, której wniosek dotyczy (w przypadku gdy wniosek nie został opatrzony podpisem kwalifikowanym lub zaufanym profilem ePUAP).

Według nowych przepisów niosek składa się w postaci elektronicznej, za pomocą aplikacji internetowej SIO, na adres poczty elektronicznej osoby, której mają być przyznane dane dostępowe, przesyła się potwierdzenie wpływu wniosku i informację o rozpoczęciu jego rozpatrywania. Organ przyznający dane dostępowe rozpatruje wniosek w terminie 5 dni roboczych od dnia wysłania informacji. Dane dostępowe osobie upoważnionej będą przyznawane po stwierdzeniu poprawności danych zawartych we wniosku oraz po potwierdzeniu tożsamości osoby, której wniosek dotyczy.

Procedury oświatowe z wzorami dokumentów. Tom 1. Prawo oświatowe i system oświaty - z serii MERITUM
Lidia Marciniak (redaktor)
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł