Kongres zorganizowało ministerstwo administracji i cyfryzacji. Debatę poświęcono przede wszystkim ostatnim pomysłom na zaostrzenie sankcji za naruszenie praw autorskich w internecie oraz fali protestów przeciwko podpisaniu ACTA.

W czasie Kongresu zgłoszono liczne postulaty, wiele z nich dotyczyło edukacji. Zwracano przede wszystkim uwagę, że w obecnych realiach społeczeństwo musi być świadome tak korzyści, jak i zagrożeń jakie niesie ze sobą internet. Duży nacisk położony powinien zostać także na edukację prawną. Podkreślono, że użytkownicy internetu powinni zostać dokładnie poinformowani o swoich prawach oraz o sankcjach, jakie grożą im za złamanie obowiązujących regulacji. Więcej>>