Na inwestycje w rozwój sieci umożliwiających dostęp do internetu o prędkości co najmniej 30 Mb/s w programie Polska Cyfrowa 2014-2020 przewidziano ponad 1 mld EUR. Środki mają stymulować budowę sieci w obszarach, na których inwestycje prowadzone wyłącznie z własnych środków przedsiębiorstw byłyby nieopłacalne. Na inwestycje w rozwój sieci umożliwiających dostęp do internetu o prędkości co najmniej 30 Mb/s w programie Polska Cyfrowa 2014-2020 przewidziano ponad 1 mld EUR. Środki mają stymulować budowę sieci w obszarach, na których inwestycje prowadzone wyłącznie z własnych środków przedsiębiorstw byłyby nieopłacalne
Pewne obawy co do projektu wyraża Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan.
Według Lewiatana unijne rozporządzenie GBER nie wskazuje wprost możliwości wspierania budowy sieci w obszarach znajdujących się w zasięgu internetu powyżej 30 Mb/s. Potrzebne jest zatem rozwianie wątpliwości i wyraźne pokazanie, że pomoc finansowa udzielana w oparciu o zmienione rozporządzenie nie będzie obarczona ryzykiem uznania jej przez Komisję Europejską za pomoc przyznaną bezprawnie.

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
LEX Prawo Oświatowe
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów