NIK podkreślił, przede wszystkim, że środki przeznaczane na edukację dzieci niepełnosprawnych są już znaczne, ale powinny być jeszcze większe (pisaliśmy o tym tutaj). Wiceminister podkreślił, kontrole NIK były przeprowadzone kilka lat temu. Od tego czasu przeszkolono 56 tysięcy nauczycieli, poprawiła się też infrastruktura szkół. Sławecki przypomniał, że również Ministerstwo Pracy ma Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, gdzie można szukać środków na likwidację barier w szkole. Więcej>>

Praktyczne informacje na temat źródeł finansowania i racjonalnego gospodarowania szkolnym budżetem można zdobyć na organizowanych przez Wolters Kluwer Polska: II zjeździe Akademii Zarządzania Dyrektora Szkoły i VII Europejskiej Konferencji Dyrektorów Przedszkoli>>